Klimaat en u

Hoe zit het met de gevolgen van klimaatverandering in 2050 in uw omgeving?

Wateroverlast

Het gaat natter worden

Gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar in mm

Huidig klimaat

Klimaat nu

2050

Klimaat in 2050

Heel veel natter…de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar gaat overal in Nederland toenemen, in alle verschillende klimaatscenario’s. In de grafiek kunt u de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar bekijken voor uw omgeving, nu en in 2050.

Hitte

De zomers worden extremer, winters worden milder

Aantal tropische
dagen boven 30 °C

0

Huidig klimaat

Huidig klimaat

0

2050

Klimaat in 2050

Veel tropische dagen klinkt misschien leuk, maar langdurige blootstelling aan hitte is voor niemand goed. Voor veel ouderen en zieken kan dit weer zelfs gevaarlijk zijn. In de toekomst zal het aantal tropische dagen boven de 30 °C in Nederland alleen maar verder toenemen. De grafiek toont het gemiddelde aantal tropische dagen boven 30 °C voor uw omgeving.

Droogte

Minder neerslag in de zomer, meer neerslag in de winter

Gemiddelde neerslagtekort
(mm) per jaar

Huidig klimaat

Klimaat nu

2050

Klimaat in 2050

Voor het meten van droogte wordt het neerslagtekort gebruikt. De grafiek toont het gemiddelde neerslagtekort in het huidige klimaat en voor het klimaat rond 2050. Minder neerslag heeft onder andere invloed op lage grondwaterstanden en bodemdaling met onomkeerbare schade als gevolg.

Overstroming

De kans op natte voeten wordt groter

0

De overstromingsdiepte bepaalt de mate waarin een gebied wordt blootgesteld aan de effecten van een overstroming. De overstromingsdiepte is van grote invloed op de omvang van de schade en het aantal slachtoffers door een overstroming. De grafiek toont de overstromingsdiepte in uw omgeving en de mogelijke impact daarvan.

Wateroverlast

Het gaat natter worden

Heel veel natter…de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar gaat overal in Nederland toenemen, in alle verschillende klimaatscenario’s. In de grafiek kunt u de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar bekijken voor uw omgeving, nu en in 2050.

Hoeveelheid neerslag per jaar neemt overal in Nederland toe als gevolg van klimaatverandering. Wat is het effect in uw omgeving?

Gemiddelde hoeveelheid
neerslag per jaar in mm

1200

1000

800

600

400

200

0

Huidig klimaat

Klimaat nu

2050

Klimaat in 2050

Hitte

De zomers worden extremer, winters worden milder.

Veel tropische dagen klinkt misschien leuk, maar langdurige blootstelling aan hitte is voor niemand goed. Voor veel ouderen en zieken kan dit weer zelfs gevaarlijk zijn. In de toekomst zal het aantal tropische dagen boven de 30 °C in Nederland alleen maar verder toenemen. De grafiek toont het gemiddelde aantal tropische dagen boven 30 °C voor uw omgeving.

Hittegolf en hittestress: wat betekent klimaatverandering voor uw omgeving?

Aantal tropische dagen boven 30 °C

0

Huidig klimaat

Huidig klimaat

0

2050

Klimaat in 2050

Droogte

Minder neerslag in de zomer, meer neerslag in de winter

Voor het meten van droogte wordt het neerslagtekort gebruikt. De grafiek toont het gemiddelde neerslagtekort in het huidige klimaat en voor het klimaat rond 2050. Minder neerslag heeft onder andere invloed op lage grondwaterstanden en bodemdaling met onomkeerbare schade als gevolg.

Droogte door klimaatverandering, hoe zit het in mijn omgeving?

Gemiddelde neerslagtekort (mm) per jaar

360

300

240

180

120

60

0

Huidig klimaat

Klimaat nu

2050

Klimaat in 2050

Overstroming

De kans op natte voeten wordt groter

De overstromingsdiepte bepaalt de mate waarin een gebied wordt blootgesteld aan de effecten van een overstroming. De overstromingsdiepte is van grote invloed op de omvang van de schade en het aantal slachtoffers door een overstroming. De grafiek toont de overstromingsdiepte in uw omgeving en de mogelijke impact daarvan.

Zorgen wateroverlast en zeespiegelstijging voor een overstromingsrisico in uw omgeving?

0

Vond u het interessant?

Maak klimaat bespreekbaar en deel de impact van het klimaat met uw vrienden en familie

Veelgestelde vragen

Antwoorden op meest gestelde vragen

De website sluit aan op de KNMI'14 scenario's. Het KNMI heeft in 2014 klimaatscenario’s opgesteld die de bandbreedte schetsen waarbinnen klimaatverandering in Nederland tot 2050 en 2085 waarschijnlijk zal plaatsvinden. Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen twee beelden met elkaar te vergelijken: huidig klimaat en het jaar 2050 onder scenario WH. Dit is voor de meeste klimaateffecten het worst-case scenario en geeft daarmee de bovenkant van de bandbreedte van verwachtingen weer. Meer informatie over de KNMI’14 scenario’s is hier beschikbaar.

Esri maakt gebruik van bestaande, betrouwbare Nederlandse databronnen. Dit kan data zijn die als basisregistratie door de overheid beschikbaar wordt gesteld, of data van verschillende toonaangevende data-partijen. Voor deze website is gebruik gemaakt van data verzameld door verschillende kennisinstellingen en beschikbaar gesteld door Climate Adaptation Services via klimaateffectatlas.nl

Deze data is openbaar beschikbaar gesteld via de klimaateffectatlas en mag gebruikt worden. Via ArcGIS kunt u deze data visualiseren en analyseren. Nog geen toegang tot ArcGIS? Vraag een kosteloze trial aan via esri.nl/nl-nl/producten/trial

Kom in contact

Laat uw gegevens achter en laat u inspireren hoe Esri uw bedrijf kan helpen

E-mail ons

contact@esri.nl

Bel ons

+31 (0)10 217 07 00